PRIVACY VERKLARING

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Smart Form Solutions BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Smart Form Solutions BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van contactformulieren aan Smart Form Solutions BV verstrekt.

Smart Form Solutions BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw eigen naam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres


WAAROM SMART FORM SOLUTIONS BV GEGEVENS NODIG HEEFT
Smart Form Solutions BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u daar om verzoekt of indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Smart Form Solutions BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het factureren van verleende diensten en het verlenen van support werkzaamheden.

HOE LANG SMART FORM SOLUTIONS BV GEGEVENS BEWAART
Smart Form Solutions BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN
Smart Form Solutions BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK T.B.V DATACOLLECTIEF
Op de websites van Smart Form Solutions BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Smart Form Solutions BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en enkel het IP-adres wordt t.b.v. marketing doeleinde verstrekt aan DATA-collectief groep B.V. (https://www.datacollectief.nl/privacy-policy/) t.b.v. websiteleads.


TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat  wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Smart Form Solutions BV maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.


GOOGLE ANALYTICS
Smart Form Solutions BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van Smart Form Solutions BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Smart Form Solutions BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Smart Form Solutions BV heeft hier geen invloed op.

Smart Form Solutions BV heeft Google geen toestemming gegeven om via Smart Form Solutions BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@smartformsolutions.nl.

Smart Form Solutions BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN
Smart Form Solutions BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Smart Form Solutions BV maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Smart Form Solutions BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Smart Form Solutions BV op via info@smartformsolutions.nl.

De websites van Smart Form Solutions BV zijn:

  • https://www.smartformsolutions.nl
  • https://www.topforms.nl
  • https://www.topforms.eu

Smart Form Solutions BV is als volgt te bereiken:

Postadres:
Papiermolen 30 – Unit 1.12

Vestigingsadres:
Papiermolen 30 – Unit 1.12

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
30127458

Telefoon:
085-0653162

E-mailadres:
info@smartformsolutions.nl