Natuurlijk zijn wij trots op onze referenties!

FIELD SERVICE

In deze sector is het snel delen van informatie tussen buiten- en binnendienst essentieel, zoals gewerkte uren, gebruikte materialen, detailfoto’s en uitgevoerde werkzaamheden. Veelgebruikte formulieren zijn werkbonnen, urenstaten, meerwerkbonnen en controlelijsten.

De factuur kan dezelfde dag nog de deur uit!

BLIKSEM & AARDING

In deze sector is het vastleggen van meetwaarden essentieel. Dit kan in de vorm van een meetstaat formulier, specifieke inspectielijst en/of uitgebreid rapport van onderhoud. De markt vraagt om digitale rapportage, liefst zo snel mogelijk na het afronden van de werkzaamheden.

Dubbele invoer van gegevens wordt voorkomen!

AGROTECHNIEK

In deze sector werken wij o.a. samen met Agro-IT uit Barneveld, gericht op dienstverlenende bedrijven in o.a. de Melktechniek en Loonmechanisatie. TOPforms is tweezijdig gekoppeld aan Equipment Pro, denk hierbij aan het uitwisselen/registreren van de uitgevoerde werkzaamheden, gebruikte materialen en gewerkte uren.

Tijdens gebruik is een internetverbinding niet nodig!

BEVEILIGINGSTECHNIEK

Ook in deze sector is de behoefte aan digitale rapportage toegenomen. Het vastleggen van uitgevoerde werkzaamheden op locatie d.m.v. een werkbon is een dagelijks proces. Daarnaast is er ook een grote behoefte aan uitgebreide digitale rapportages (oplevering/onderhoud) voor de geinstalleerde centrales.

Calculaties worden direct in de rapportage vewerkt!

Wat kan TOPforms voor ons betekenen?